Marie Klimešová

Sekal a Japonsko

Pozdravy daleké země, pozdrav daleké zemi. Kniha vyšla coby katalog stejnojmenné výstavy o vztahu tvorby Zbyňka Sekala k Japonsku a doprovází ji i fotografie a deníkové záznamy ze dvou japonských Sekalových cest. Pokusil jsem se v knize zdůraznit vazby mezi jednotlivými díly a etestetické souvislosti mezi Sekalovými plastikami textem i fotografiemi, a současně reflektovat nepravidelný princip skládání Sekalových asambláží.

Arbor Vitae, 2014

Filip Skalák